Purgato

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne Majandusaasta aruande kohustus on kõigil Eesti raamatupidamiskohustuslastel. Aruanne tuleb äriregistrile esitada 6 kuu jooksul peale majandusaasta lõppu. Kindlasti tuleb siinkohal jälgida, millal majandusaasta lõppeb ja kui pikk see on. Näiteks kui majandusaasta lõppes 31.12. siis aruande esitamise tähtaeg on 30.06. Enamasti on majandusaasta perioodiks kalendriaasta (01.01-31.12), kuid ettevõtte põhikirjas võib olla määratud ka […]

Dividendide tulumaks

Dividendide tulumaks Dividendiks nimetatakse omanikutulu. Kui ettevõte on vähemalt ühe aastategutsenud, majandusaasta aruanne on esitatud ja kinnitatud ning osakapital on sissemakstud, siis on võimalik välja maksta dividende maksimaalselt eelmiste perioodide jaotamata kasumi summa ulatuses. Kindlasti ei tohi unustada seda, et väljamakstud dividendide pealt tuleb tasuda ka tulumaks. Järgnevalt selgitamegi dividende maksustamist: Kui dividende makstakse esimest […]

Omakapitali miinimumnõue ja meetmed omakapitali taastamiseks

Omakapitali miinimumnõue ja meetmed omakapitali taastamiseks Omakapital ehk netovara on jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades pärast tema kõigi kohustiste mahaarvamist. Äriühingu omakapitali moodustavad omanike investeeritud kapital (osakapital), kasutamata kasumi jääk ja reservkapital. Negatiivne omakapital ehk negatiivne netovara tähendab seda, et ettevõttel puuduvad vahendid kõikide kohustuste täitmiseks s.t ettevõtte kohustused on suuremad kui on vara.  Omakapitali nõue Varem […]

Maksumuudatused 2024-2025

Maksumuudatused 2024-2025 Palju on juttu olnud maksumuudatustest, mis meid ees ootavad 2024. ja 2025. aastal. Muudatuste raames kaotatakse mitmed maksusoodustused, tõstetakse tulu- ja käibemaksumäära, ning asendatakse regresseeruv maksuvaba tulu ühtse maksuvaba tuluga. Teeme põgusa ülevaate tulevastest muudatustest. Käibemaksu muudatused Üldine maksumäär on 22% (enne 20%) maksustatavast väärtusest, alates 01.01.2024 Majutus koos hommikusöögiga – 13% (enne […]

Preemiate maksustamine – mitte rahalised preemiad ja rahalised

Preemiate maksustamine – mitte rahalised ja rahalised preemiad Ettevõtted premeerivad oma töötajaid tulemuslikuma töö tegemise motiveerimiseks. Premeerimise võimalusi on erinevaid, alustades nii heast sõnast ning lõpetades lisatasu maksmisega. Selline pigem psühholoogilist liiki preemia (asutusesisene aukiri, karjäärivõimaluste pakkumine, tunnustus heade tulemuste eest) loomulikult maksustamisele ei kuulu. Küll aga tuleb maksuküsimused läbi kaaluda varaliste preemiate puhul. Mitte-rahalised […]

Kasutatud kaupade käibemaksuga maksustamise kord

Kasutatud kaupade käibemaksuga maksustamise kord Käibemaksuseaduse alusel saab kasutatud kaupade, originaalkunstiteoste ning kollektsiooni- ja antiikesemete edasimüügil rakendada maksustamise erikorda. Seda ainult juhul kui kaup on ostetud edasimüügi tarbeks, mitte endale kasutamiseks. Käibemaksuseaduse (KMS) § 41 annab maksumaksjale võimaluse valida, kas rakendada maksustamise erikorda või mitte. Paljude ettevõtjate hulgas tekitab see jätkuvalt küsimusi, et kuidas ja […]

Tööleping, töövõtuleping või käsundusleping – millist valida?

Tööleping, töövõtuleping või käsundusleping – millist valida?

Tööleping, töövõtuleping või käsundusleping – millist valida? Tööle kandideerides puutume kokku eri liiki lepingutega – nendeks võivad olla nii tööleping, käsundusleping kui ka töövõtuleping. Olenemata sellest, kas oled töötaja või tööandja, tasub nende lepingute sarnasused ja erinevused endale selgeks teha.Tasub tähele panna, et need kolm peamist lepinguliiki on sama eesmärgiga – see tähendab, et üks […]

Kapitalirent ja kasutusrent

Kapitalirent ja kasutusrent

Kapitalirent ja kasutusrent Kapitalirent ja kasutusrent – mis vahe neil on? Mõisted kasutusrent ja kapitalirent tulevad päevakorda siis, kui oled otsustanud mingisugust vara liisida. Enne otsuse tegemist, millist rendilepingut valida, oleks kasulik endale selgeks teha nende erinevus. Lisaks on oluline teada, kuidas vastavat rendilepingut raamatupidamises kajastada. Kasutusrent Kasutusrent on mõistlik valida siis, kui sa ei […]

Muudatused õigusaktides 2023. aastal

Muudatused õigusaktides 2023. aastal

Muudatused õigusaktides 2023. aastal Igal aastal esineb muudatusi seadusandluses ja õigusaktides ning kuna arvestusvaldkond nõuab täpsust, põhjalikkust ning muutustega kursis olemist, siis on raamatupidajate, finantsjuhtide ja ettevõtte juhtide jaoks oluline uuele aastale vastu minnes omada ülevaadet viimastest muudatustest ja saabuvatest uuendustest. Järgnevalt vaatamegi, millised seadusemuudatused jõustuvad 2023. aastal. 1) Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 500 eurolt 654 […]

KINNISASJA KÄIBEMAKSUGA MAKSUSTAMINE JA SELLE KEERUKUSED

KINNISASJA KÄIBEMAKSUGA MAKSUSTAMINE JA SELLE KEERUKUSED Kinnisvara raamatupidamine on küllaltki keeruline ning seal on omad kindlad reeglid ja erisused, mida tuleb arvesse võtta. Väga palju on olnud olukordi kus üks pool ei tea, mida ta teeb ja seetõttu tekib palju vigu, tagantjärgi maksukohustusi või üldse olukord kus müüja küll maksab käibemaksu aga ostja ei saa […]

en_GBEnglish