Purgato

Preemiate maksustamine – mitte rahalised preemiad ja rahalised

Preemiate maksustamine – mitte rahalised ja rahalised preemiad Ettevõtted premeerivad oma töötajaid tulemuslikuma töö tegemise motiveerimiseks. Premeerimise võimalusi on erinevaid, alustades nii heast sõnast ning lõpetades lisatasu maksmisega. Selline pigem psühholoogilist liiki preemia (asutusesisene aukiri, karjäärivõimaluste pakkumine, tunnustus heade tulemuste eest) loomulikult maksustamisele ei kuulu. Küll aga tuleb maksuküsimused läbi kaaluda varaliste preemiate puhul. Mitte-rahalised […]

Kasutatud kaupade käibemaksuga maksustamise kord

Kasutatud kaupade käibemaksuga maksustamise kord Käibemaksuseaduse alusel saab kasutatud kaupade, originaalkunstiteoste ning kollektsiooni- ja antiikesemete edasimüügil rakendada maksustamise erikorda. Seda ainult juhul kui kaup on ostetud edasimüügi tarbeks, mitte endale kasutamiseks. Käibemaksuseaduse (KMS) § 41 annab maksumaksjale võimaluse valida, kas rakendada maksustamise erikorda või mitte. Paljude ettevõtjate hulgas tekitab see jätkuvalt küsimusi, et kuidas ja […]

Tööleping, töövõtuleping või käsundusleping – millist valida?

Tööleping, töövõtuleping või käsundusleping – millist valida?

Tööleping, töövõtuleping või käsundusleping – millist valida? Tööle kandideerides puutume kokku eri liiki lepingutega – nendeks võivad olla nii tööleping, käsundusleping kui ka töövõtuleping. Olenemata sellest, kas oled töötaja või tööandja, tasub nende lepingute sarnasused ja erinevused endale selgeks teha.Tasub tähele panna, et need kolm peamist lepinguliiki on sama eesmärgiga – see tähendab, et üks […]

Kapitalirent ja kasutusrent

Kapitalirent ja kasutusrent

Kapitalirent ja kasutusrent Kapitalirent ja kasutusrent – mis vahe neil on? Mõisted kasutusrent ja kapitalirent tulevad päevakorda siis, kui oled otsustanud mingisugust vara liisida. Enne otsuse tegemist, millist rendilepingut valida, oleks kasulik endale selgeks teha nende erinevus. Lisaks on oluline teada, kuidas vastavat rendilepingut raamatupidamises kajastada. Kasutusrent Kasutusrent on mõistlik valida siis, kui sa ei […]

Muudatused õigusaktides 2023. aastal

Muudatused õigusaktides 2023. aastal

Muudatused õigusaktides 2023. aastal Igal aastal esineb muudatusi seadusandluses ja õigusaktides ning kuna arvestusvaldkond nõuab täpsust, põhjalikkust ning muutustega kursis olemist, siis on raamatupidajate, finantsjuhtide ja ettevõtte juhtide jaoks oluline uuele aastale vastu minnes omada ülevaadet viimastest muudatustest ja saabuvatest uuendustest. Järgnevalt vaatamegi, millised seadusemuudatused jõustuvad 2023. aastal. 1) Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 500 eurolt 654 […]

KINNISASJA KÄIBEMAKSUGA MAKSUSTAMINE JA SELLE KEERUKUSED

KINNISASJA KÄIBEMAKSUGA MAKSUSTAMINE JA SELLE KEERUKUSED Kinnisvara raamatupidamine on küllaltki keeruline ning seal on omad kindlad reeglid ja erisused, mida tuleb arvesse võtta. Väga palju on olnud olukordi kus üks pool ei tea, mida ta teeb ja seetõttu tekib palju vigu, tagantjärgi maksukohustusi või üldse olukord kus müüja küll maksab käibemaksu aga ostja ei saa […]

Enamlevinud maksusoodustustest, mille abil oma töötajaid motiveerida

Nimekiri enamlevinud maksusoodustustest, mille abil oma töötajaid motiveerida Kui Tööandja jaoks on oluline Töötajale pakutav töökeskkond ja töö tulemuslikkus, siis Töötaja jaoks on siiski kõige olulisem töö eest saadav tasu.  Paljud Tööandjad ei tea, et lisaks meeldiva töökeskkonna pakkumisele ja heale töötasule saab Töötajat motiveerida ka muudmoodi. Näiteks on võimalik Tööandjal pakkuda motivatsioonipaketti, millest on […]

Töölepingu seaduse muudatused alates 01.08.2022

Töölepingu seaduse muudatused alates 01.08.2022 Alates 1. Augustist 2022 jõustuvad töölepingu seaduse muudatused. Sellest tulenevalt tuleb anda Töötajale varasemast rohkem teavet oma õiguste kohta. Järgnevalt vaatamegi, millised need muudatused on: KATSEAEG: Varem tuli Tööandjal Töötajat teavitada katseajast kirjalikult vaid sellisel juhul, kui katseaja pikkus oli lühem kui neli kuud, siis edaspidi tuleb Töötajat teavitada katseaja […]

Ettevõtte sõiduauto maksustamine ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis

Ettevõtte sõiduauto maksustamine ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis Ettevõtte kasutusse võetava auto puhul on kõige olulisem teha kindlaks kas tegemist on N või M kategooria autoga ning seejärel, et kas tegemist on 100% ettevõtte sõiduautoga või kasutatakse autot lisaks töösõitudele ka erasõitudeks.  Järgnevalt vaatamegi, millised reeglid kehtivad M kategooria sõiduauto puhul kui seda kasutatakse 100% […]

Töötaja puhkus

Töötaja puhkus. Puhkuse pikkus täistööaja korral Igal töötajal on õigus iga-aastasele põhipuhkusele. Töölepingus seaduse §55 kohaselt on töötaja iga-aastane puhkus 28 kalendripäeva (põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti. Kalendripäev tähendab kõiki päevi esmaspäevast – pühapäevani. Siinkohal on oluline märkida, et põhipuhkuse hulka ei arvata rahvuspüha […]

etEstonian