Purgato

Ettevõtte sõiduauto maksustamine ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis

Ettevõtte sõiduauto maksustamine ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis Ettevõtte kasutusse võetava auto puhul on kõige olulisem teha kindlaks kas tegemist on N või M kategooria autoga ning seejärel, et kas tegemist on 100% ettevõtte sõiduautoga või kasutatakse autot lisaks töösõitudele ka erasõitudeks.  Järgnevalt vaatamegi, millised reeglid kehtivad M kategooria sõiduauto puhul kui seda kasutatakse 100% […]

Töötaja puhkus

Töötaja puhkus. Puhkuse pikkus täistööaja korral Igal töötajal on õigus iga-aastasele põhipuhkusele. Töölepingus seaduse §55 kohaselt on töötaja iga-aastane puhkus 28 kalendripäeva (põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti. Kalendripäev tähendab kõiki päevi esmaspäevast – pühapäevani. Siinkohal on oluline märkida, et põhipuhkuse hulka ei arvata rahvuspüha […]

Vanemahüvitise süsteem alates 01.aprillist 2022

Vanemahüvitise süsteem alates 01. 04. 2022 Alates 1. Aprillist 2022, mil töölepingu seaduses muutub lapsepuhkuse võtmise süsteem, tekib kõigil lapsevanematel õigus saada kümme tööpäeva tasustatud lapsepuhkust iga alla 14-aastase lapse kohta. Siinkohal on oluline silmas pidada, et kümme tööpäeva pole iga-aastane lisapuhkus, vaid ühekordne puhkus alates vanemahüvitise lõpust kuni lapse 14-aastaseks saamiseni. Kümme päeva iga […]

Olulised seadusemuudatused 2022. Aastal

Olulised seadusemuudatused 2022. Aastal Arvestusvaldkond nõuab täpsust, põhjalikkust ning muutustega kursis olemist ning just seetõttu on raamatupidajate, finantsjuhtide ja ettevõtte juhtide jaoks oluline uuele aastale vastu minnes omada ülevaadet viimastest muudatustest ja saabuvatest uuendustest. Käibemaksuseaduse muudatus: Esimesel jaanuaril 2022 jõustub käibemaksuseaduse (KMS) muudatus, mille alusel on maksukohustuslasel edaspidi (teatud eelduste täitmisel) õigus vähendada oma maksukohustust, […]

Äriühingu juhatuse liige töötuna arvele

Kas äriühingu juhatuse liige saab end töötuna arvele võtta ? Inimestega vesteldes on palju kuulda arvamust, et ettevõtte omanik, juhatuse liige ei saa ennast töötuna arvele võtta. Tegelikult see nii ei ole. Töötuna on võimalik võtta arvele isikut, kes hetkel ei tööta,  kuid kes otsib tööd, soovib tööle asuda ja kes vastab töötuna arvelevõtmise tingimustele. Äriühingu […]

Osaühingu vabatahtlik likvideerimine

Osaühingu vabatahtlik likvideerimine. Ettevõtet saab lõpetada kas vabatahtliku lõpetamise kaudu omanike otsusega või  sundlõpetamise kaudu kohtumääruse alusel, sh omanike enda algatatud pankroti kaudu. Osaühingu vabatahtlikuks lõpetamiseks langetavad kõigepealt omanikud otsuse ettevõtte tegevuse lõpetamise kohta. Seejärel toimub ettevõtte likvideerimine ja äriregistrist kustutamine. Likvideerimine kui menetlus seisneb ühingule kuuluva vara jaotamises ning on suunatud võlausaldajate huvide kaitsmisele. Likvideerimisotsuse vastuvõtmisega lõpeb ettevõtte seni […]

Digital accounting:

Paberivaba raamatupidamine – meie tulevik või mitte? Me elame maailmas, kus tehnoloogia areneb kiirelt ning tõenäoliselt ei ole varsti enam ühtegi ametit, mis digipädevusi ei nõuaks. Lennart Meri (1929-2006: eesti kirjanik, produtsent, diplomaat, ja poliitik, Eesti president 1992–2001) on öelnud: „Ja te teate, et muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga käib koos, käib natukene kiiremini […]

en_GBEnglish