Purgato

Maksumuudatused 2024-2025

Palju on juttu olnud maksumuudatustest, mis meid ees ootavad 2024. ja 2025. aastal. Muudatuste raames kaotatakse mitmed maksusoodustused, tõstetakse tulu- ja käibemaksumäära, ning asendatakse regresseeruv maksuvaba tulu ühtse maksuvaba tuluga. Teeme põgusa ülevaate tulevastest muudatustest.

Käibemaksu muudatused
 • Üldine maksumäär on 22% (enne 20%) maksustatavast väärtusest, alates 01.01.2024
 • Majutus koos hommikusöögiga – 13% (enne 9%), alates 01.01.2025
 • Kirjandusväljaanne, nii füüsiline kui elektrooniline – 9% (enne 5%), alates 01.01.2025

Erisus kohaldub lepingutele milles on hind koos käibemaksuga. Kui leping on sõlmitud enne 1. maid 2023 ja asjaomane leping näeb ette, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20% käibemaksumääraga käibemaks ning lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust, siis sellisel juhul kehtib erisus, mille kohaselt on võimalik kuni 2025. aasta 31. detsembrini kohaldada 20% käibemaksumäära.

Näiteks: Sõlmiti kasutusrendi leping enne 01.05.2023. Lepingus on kirjas, et teenuse hinnale lisandub käibemaks 20% ning lepingus ei nähta ette teenuse hinna tõusu käibemaksumäära tõusu korral.

Üleminekuperioodil käibemaksu arvestamisel tuleb lähtuda käibe tekkimise ajast. Käive on tekkinud või teenus on saadud päeval, mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist:

 • kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine või teenuse osutamine
 • kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumine, teenuse saamisel osaline või täielik maksmine

Kui tehingu toimumine langeb aastavahetusele 2023/2024, siis rakendatakse käibemaksumäära sõltuvalt käibe toimumise ajast ehk millal tehakse ettemaks või toimetatakse kätte kaubad või osutatakse teenus.

Näiteks: Väljastatakse ettemaksuarve kogu kauba maksumuse kohta 2023. detsembris, arve ka tasuti 2023. aasta detsembris. Kaup anti aga üle jaanuaris 2024.

Käive tekkis detsembris, seega maksustatakse 20% maksumääraga.

Kui aga klient maksab osa ettemaksuarvest ära detsembris 2023, siis on see 20% maksumääraga. Ja ülejäänud osa maksab jaanuaris 2024, siis see ülejäänud osa on juba 22% maksumääraga.

Näiteks: Detsembri kuu teenuste eest esitatakse arved 2024 aasta jaanuaris. Kuna teenus osutati detsembris 2023, seega maksustatakse 20% maksumääraga.

Erisustest lähtuvalt hakkab KMD-l ja KMD INF-il olema paralleelselt 2 maksumäära.

Tulumaksu muudatused
 • Vanaduspensionärid – maksuvaba tulu kehtestatakse riigieelarve seadusega- 776€ kuus, alates 01.01.2024
 • Maksuvaba tulu 700€ kuus kõigile olenemata sissetuleku suurusest, alates 01.01.2025
 • Füüsiline isik 22%, alates 01.01.2025
 • Juriidiline isik 22/78 ehk 28,21% alates 01.01.2025
 • Dividendide tulumaks 14/86 – kehtetu alates 01.01.2025
 • Dividendide kinnipeetav tulumaks 7% – kehtetu alates 01.01.2025
 • Krediidiasutused tasuvad 4x aastas tulumaksu avansilisi makseide eelmise kvartali kasumist 18% (kuni 31.12.2024 – 14%)

Alates 2025 saab maksuvaba tulu suurus olema 700€ kuus (8400€ aastas), olenemata tulu suurusest. Endiselt peab arvestust pidama iga kuu eraldi, rakendamata maksuvaba summat ei saa järgmistele kuudele üle kanda. Nagu ka eelnevalt toimub lõplik ümberarvestus aasta tuludeklaratsioonis.

Alates 2024 on pensionäri maksuvaba tulu 776€ ja see rakendub terve aasta eest ka siis kui vanaduspensioniiga saabub aasta jooksul.

Mahaarvamised füüsilise isiku tulust

Alates 01.01.2024 kaob ära õigus oma maksustatavast tulust maha arvata:

 • täiendavat maksuvaba tulu laste eest,
 • täiendavat maksuvaba tulu abikaasa eest ning
 • eluasemelaenu intresse.

See tähendab füüsilise isiku tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2024. aasta kohta 2025. aasta veebruaris-mais, ei ole enam õigust mahaarvamisi teha.

Deklaratsioonid aga mis esitatakse 2023. aasta kohta 2024. aasta veebruaris-mais, on veel õigusi mahaarvamisi teha.

Tõusevad veel nii hasartmängumaks kui ka aktsiisid.

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et muudatusi on palju ja pole pikka aega olnud nii rohkelt kui nüüd. Uued maksud ja seniste maksumäärade muutumine nõuavad nii raamatupidajatelt kui ettevõtjatelt oma töös suurt tähelepanelikkust.

Kasulik link:

https://www.emta.ee/uudised/aastatel-2024-2025-kehtima-hakkavad-maksuseaduste-muudatused

etEstonian