Purgato

Dividendide tulumaks

Dividendiks nimetatakse omanikutulu. Kui ettevõte on vähemalt ühe aasta
tegutsenud, majandusaasta aruanne on esitatud ja kinnitatud ning osakapital on sissemakstud, siis on võimalik välja maksta dividende maksimaalselt eelmiste perioodide jaotamata kasumi summa ulatuses. Kindlasti ei tohi unustada seda, et väljamakstud dividendide pealt tuleb tasuda ka tulumaks. Järgnevalt selgitamegi dividende maksustamist:

Kui dividende makstakse esimest korda:

Eestis maksustatakse dividende tulumaksuga. Kuigi tulumaksuseaduses on kirjas, et tulumaks on 20%, siis juriidilise isiku puhul arvutatakse tulumaksu netosummalt ehk tegelikult oleks dividendide tulumaks hoopis 25%. Dividendide üldine maksumäär on 20/80.

Toome kohe näite:
Oletame, et ettevõtte majandusaasta aruanne on esitatud ning aruandeaasta kasum oli 10 000 €. Omanik on otsustanud maksta välja dividende 5000 eurot, siis arvutatakse dividendide pealt makstav tulumaks nii:

5000×0,8=6250 (bruto summa)
6250×20%=1250 (makstav tulumaks)
ehk 5000×20/80=1250 €
Ettevõte peab tasuma 1250 eurot tulumaksu.

See kehtib aga ainult siis, kui dividende makstakse välja esimest korda või välja maksmisele on jäänud pikem vahe sisse.

Kui dividende makstakse mitmendat korda:

Korduvdividendide ehk igal aastal või vähemalt üle kahe aasta makstud dividendide pealt, arvutatakse makstav tulumaks madalamat maksumäära rakendades. Madalamat maksumäära 14/86 saab rakendada kolme eelneva aasta keskmise maksustatud dividendi ulatuses. Kuna madalam maksumäär kehtib ainult juriidilisele isikule, aga üldjuhul makstakse dividende välja ettevõtte omanikele ehk füüsilistele isikutele, siis lisandub madalamale maksumäärale veel lisaks 7% füüsilise isiku tulumaksu, mis temale tehtavast väljamaksest kinni peetakse. 

Toome selgitava näite:

Ettevõtte maksis dividende:
2021 aastal – 6000€
2022 aastal – 4000 €
2023 aastal – 2000 €

Aastal 2024 plaanib välja maksta dividende 5000 € ettevõtte omanikule ehk füüsilisele isikule.

Kõigepealt arvutatakse eelneva kolme aasta keskmine:
(6000 + 4000 + 2000) / 3 = 4000 € (see on summa, millele kohaldub madalam maksumäär).

Ehk siis välja makstavast 5000 eurost madalama maksumääraga on 4000 ja ülejäänud 1000 eurot arvutatakse üldise maksumääraga 20/80.
5000 – 4000 = 1000

4000 x 14/86 = 651,16 € (ettevõtte tulumaks)
1000 x 20/80 = 250 € (ettevõtte tulumaks)

Kuna dividende makstakse välja füüsilisele isikule, siis arvutatakse madalamalt
maksumääralt ka tema kinnipeetav osa 7%.
4000 x 0,07 = 280 € (füüsilise isiku tulumaks)

See tähendab, et ettevõtte omanik saab dividendide näol kätte 5000 – 280 = 4720 €
Ja ettevõte peab dividendide maksmise pealt tasuma tulumaksu: 651,16 + 250 = 901,16 €

 

Näide 2:
Ettevõte maksis dividende:
2022 aastal – ei maksnud
2023 aastal – 3000 €
2024 aasta plaanib maksta 900 € ettevõtte omanikule.

Arvutuskäik:
3000 / 3 = 1000 € (soodusmääraga)
Kuna 2024 aastal välja makstavad dividendid on ainult 900 €, mahub see täielikult soodusmääraga summa sisse.
900 x 14/86 = 146,51 (ettevõtte tulumaks)
Ja kuna dividende makstakse ettevõtte omanikule ehk füüsilisele isikule, siis arvutatakse ka selle pealt füüsilise isiku tulumaks: 900 x 0,07 = 63 €

Ettevõtte omanik saab kätte 900 – 63 = 837 € dividende
Ja ettevõte peab tasuma tulumaksu: 146,51 €

Kindlasti tuleb tähele panna, et dividendide maksmine ei halvendaks ettevõtte maksevõimet ning peale dividendide välja maksmist ei tohi omakapital langeda alla lubatud piirmäära (pool osakapitalist, aga mitte alla 2500 euro). Oluline on veenduda enne dividendide väljamaksmise otsust oleks ettevõtte pangakontol selleks ka piisav summa raha.

Kõige esimese näite puhul, kui ettevõte plaanis maksta 5000 € dividende ja pidi selle pealt veel tasuma 1250 € tulumaksu, siis pidi firmal olema arvelduskontol vähemalt 6250 € selle kõige tasumiseks.

Lisaks ei tohi ka ära unustada, et peale dividendide välja maksmist, tuleb need ka deklareerida järgmise kuu 10.ndaks kuupäevaks TSD deklaratsiooni lisal 7 ja täita ka INF 1, kus näidatakse ära, kellele need dividendid maksti.

Dividendid krüptos

Dividende on võimalik ka maksta krüptorahas. Sellisel juhul koheldakse neid dividende saaja tasandil nagu eurodes saadud dividende. Kui äriühing on dividendilt tulumaksu tasunud, siis eraisikul täiendavat tulumaksukohustust ei ole.

Juhul kui äriühing ei ole dividendidelt tulumaksu tasunud, siis tuleb dividendi saajal see oma iga aastasel tuludeklaratsioonil kajastada ja tulumaks tasuda.

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et enne dividendide maksmise otsust, tuleb veenduda, et kõik vajalikud tingimused nende välja maksmiseks on täidetud ning oleks olemas ka reaalselt raha dividendide ja tulumaksu tasumiseks. 

etEstonian