Purgato

Vanemahüvitise süsteem alates 01. 04. 2022

Alates 1. Aprillist 2022, mil töölepingu seaduses muutub lapsepuhkuse võtmise süsteem, tekib kõigil lapsevanematel õigus saada kümme tööpäeva tasustatud lapsepuhkust iga alla 14-aastase lapse kohta. Siinkohal on oluline silmas pidada, et kümme tööpäeva pole iga-aastane lisapuhkus, vaid ühekordne puhkus alates vanemahüvitise lõpust kuni lapse 14-aastaseks saamiseni.

Kümme päeva iga lapse eest

Varem oli vanematel kahe peale kokku õigus kolmele kuni kuuele puhkusepäevale aastas olenevalt laste vanusest. Seadusemuudatus toob kaasa võrdsed õigused mõlemale lapsevanemale, sest alates 1. aprillist tekib mõlemal vanemal võrdne õigus saada iga lapse kohta kümme tööpäeva puhkust, kuid kaob ära aastapõhine arvestus. Puhkust on võimalik kasutada kas ühes osas või päevade kaupa kuni lapse 14-aastaseks saamiseni.

Võrreldes seni kehtinud korraga on tegemist lapsevanemate jaoks olulise muudatusega, sest mõlemal vanemal tekib õigus puhkusele, mida vanem saab oma äranägemisel ja lapse vajadusi arvestades kasutada. Sellega välistatakse olukord, kus näiteks isa soovib kasutada lapsepuhkust, aga lapse ema on puhkusepäevad juba ära kasutanud.

 

Näide:

Peres kasvab üks laps, see tähendab, et vanemad saavad kokku 20 tööpäeva puhkust, kuni laps saab 14-aastaseks. Kui peres on rohkem lapsi, saab kumbki vanem iga lapse kohta kümme päeva puhkust. Näiteks kui peres on neli last, on mõlemal vanemal võimalik saada 40 päeva puhkust. 

Siinkohal peab aga meeles pidama, et juhul kui vanem soovib kogu puhkuse ühel aastal välja võtta ja lapsi on rohkem kui kolm, ei saa kasutada rohkem kui 30 päeva lapsepuhkust selles konkreetses aastas. 

Seadusemuudatuse tagajärjel kaotavad puhkusepäevi ühe lapse vanemad, sest kui varasema regulatsiooni kohaselt oli ühel vanemal õigus kuni lapse 14-aastaseks saamiseni 33 puhkusepäevale, siis uue regulatsiooni kohaselt on kahel vanemal kokku õigus võtta 20 puhkusepäeva.

Puhkusearvestus algus ja puhkuse eest makstava tasu suurus

Õigust kümne tööpäeva pikkusele puhkusele hakatakse arvestama alates vanemahüvitise lõppemise kuupäevast kuni lapse 14-aastaseks saamiseni.

Puhkuse eest makstava tasu suurus ühe kalendripäeva kohta on 50% perehüvitiste seaduse alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurusest. Siiski pole see väiksem kui vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurus.

Näide: 

Näited on toodud olukordade kohta, kus sotsiaalmaksuga maksustatud tulu on püsinud stabiilselt sama ja kus inimesel on üks tööandja.

Sotsiaalministeerium tõi selle kohta ka näite: kui inimese sotsiaalmaksuga maksustatav tulu on olnud ühes arvestusperioodis 1200 eurot, oleks tema lapsepuhkuse päevatasu 2022. aastal 30,78 eurot. Perehüvitise seaduse alusel oleks arvutus järgmine: lapsepuhkuse päevatasu oleks 1200 : 30 = 40 ja sellest 50 protsenti oleks 20 eurot, kuid seaduse järgi ei saa lapsepuhkuse hüvitise päevamäär olla alla töötasu alammäära tööpäeva määra.

2022 aasta töötasu alammäär on 654 eurot ja tööpäeva alammäär 30,78 eurot. Kuid kui inimese töötasu on olnud arvestusperioodil kokku 3000 eurot, oleks tema lapsepuhkuse hüvitise ühe päeva määr 3000 : 30 = 100, millest 50 protsenti on 50 eurot.

Lapsepuhkuse kasutamisega töötaja põhipuhkuse periood ei lühene, mistõttu on tööandjatel oluline tähele panna, et seadusemuudatusega tuleb arvestada ja kõik puhkused puhkuse ajakavas vormistada.

Erisusena on seaduses sätestatud, et kui töötaja soovib kasutada puhkuse ajakavasse märkimata lapsepuhkust järjestikku rohkem kui 15 kalendripäeva, peab sellest tööandjale vähemalt 30 kalendripäeva ette teatama, et tööandjal oleks piisavalt aega töö ümber korraldada. Muudel juhtudel kehtib tavaline reegel, et töötaja kohustub ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest tööandjale 14 kalendripäeva ette teatama.

Uus lapsepuhkuse süsteem

Seaduse muutmine kindlustab, et lapsepuhkuse päevad ei aegu iga kalendriaasta lõpus ning see võimaldab lastevanematel oma äranägemise järgi otsustada, millal ja kui palju päevi korraga soovitakse kasutada.

Uus lapsepuhkuse süsteem hõlbustab nii tööandja, töötaja kui ka sotsiaalkindlustusameti (SKA) elu. Lapsepuhkuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal minna SKA iseteenindusse, kus tal on ülevaade oma kasutamata lapsepuhkuse päevade arvust ja kus saab märkida perioodi, mil soovitakse lapsepuhkust kasutada. SKA infosüsteemist saadetakse info otse tööandjale. Seega ei pea uue seaduse kohaselt enam tööandja puhkusetasu hüvitist taotlema, vaid SKA maksab lapsepuhkuse hüvitise otse lapsevanemale.

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et alates 1. aprillist 2022 tekib kõigil lapsevanematel õigus saada kümme tööpäeva tasustatud lapsepuhkust iga alla 14-aastase lapse kohta. Võrreldes seni kehtinud korraga on tegemist lapsevanemate jaoks olulise muudatusega, sest mõlemal vanemal tekib õigus puhkusele, mida vanem saab oma äranägemisel ja lapse vajadusi arvestades kasutada. Lapsepuhkuse kasutamisega töötaja põhipuhkuse periood ei lühene, mistõttu on tööandjatel oluline tähele panna, et seadusemuudatusega tuleb arvestada ja kõik puhkused puhkuse ajakavas vormistada.

Uus lapsepuhkuse süsteem hõlbustab nii tööandja, töötaja kui ka sotsiaalkindlustusameti (SKA) elu. Lapsepuhkuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal minna SKA iseteenindusse, kus tal on ülevaade oma kasutamata lapsepuhkuse päevade arvust ja kus saab märkida perioodi, mil soovitakse lapsepuhkust kasutada.

Kasulikud lingid:

https://www.rup.ee/meistri-eri/olulisemad-seadusemuudatused-2022-aastal

https://www.sm.ee/et/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-olulisemad-muudatused

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused

en_GBEnglish