Purgato

Kas äriühingu juhatuse liige saab end töötuna arvele võtta ?

Inimestega vesteldes on palju kuulda arvamust, et ettevõtte omanik, juhatuse liige ei saa ennast töötuna arvele võtta. Tegelikult see nii ei ole. Töötuna on võimalik võtta arvele isikut, kes hetkel ei tööta,  kuid kes otsib tööd, soovib tööle asuda ja kes vastab töötuna arvelevõtmise tingimustele.

Äriühingu (OÜ, AS) juhatuse liiget (äriregistri andmete alusel)  saab töötuna arvele võtta, kui ta vastab töötuskindlustushüvitise maksmise tingimustele:

– tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
–  ta ei ole lahkunud viimasest töö-või teenistuskohast omal algatusel ega poolte kokkuleppel ega ole ise põhjustanud töö kaotust. See tähendab, et viimane töösuhe (töötamise registri alusel) enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud töötuskindlustushüvitisele õigust andval alusel (nt koondamine, katseaja või tähtajalise lepingu lõppemine);
– juhatuse liikmena ei saa tasu  äriühingu juhtimise eest.

Siinkohal tasub aga silmas pidada, et kui isik on juba töötuna arvele võetud ning seejärel loob oma ettevõtte ja saab juhatuse liikmeks, siis sel hetkel katkeb töötuna arvelolek ning ka töötuskindlustushüvitis.

Töötuna arvelevõtmise avaldust on võimalik esitada  e-töötukassa kaudu ööpäevaringselt (e-töötukassasse sisse logides), isiklikult pöördudes või helistades tööpäevadel töötukassa kohalikku esindusse. Töötukassasse pöördumisel tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. 

Töötuskindlustushüvitis

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes on:

  • töötuna arvele võetud; 
  • kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul; 
  • kellega viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud tööandja algatusel ja alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise lepingu lõppemine)

Töötuskindlustushüvitist makstakse inimesele, kellel on täidetud töötuskindlustusstaaži nõue ja kes ei ole töölt lahkunud enda algatusel, kokkuleppel tööandjaga või enda süülise käitumise tõttu. Esimesel sajal hüvitise saamise päeval saate iga kalendripäeva eest hüvitist 60 protsenti ning seejärel 40 protsenti ühe kalendripäeva keskmisest töötasust.

 

Töötuna arvele kui olete ettevõtluskonto omanik ?

Ettevõtluskonto on eraisikule mõeldud bürokraatiavaba ja soodne võimalus tegutseda ettevõtjana.
Ettevõtluskonto on viis osutada teenust või müüa oma kaupa ettevõtjana selliselt, et ettevõtja ei pea muretsema maksude kinnipidamise ja deklareerimise pärast, seda teeb ettevõtluskonto teenusepakkuja ettevõtja eest.
Selline ettevõtlusviis sobib ettevõtjale/inimesele, kes müüb kaupu või teenust, mis ei vaja suuri investeeringuid, sest kõikidelt ettevõtluskontole laekumistelt peetakse kinni maksud ja mahaarvamisi ei ole võimalik teha. Hetkel saab ettevõtluskontot avada ainult LHV pangas.

Alates 01.01.2018 ei võeta isikut töötuna arvele kes osutab teenust või müüb kaupa ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses. Seega, kui isikul on ettevõtluskonto, siis ei saa teda töötuna registreerida ja kui klient avab töötuna arveloleku ajal ettevõtluskonto, siis lõpetatakse töötuna arvelolek.

Siinkohal tasub tähele panna, et äriühing ei saa avada ettevõtluskontot. Äriühing saab teha pangatoiminguid oma firma pangakonto kaudu.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et äriühingu juhatuse liiget (äriregistri andmete alusel)  saab töötuna arvele võtta kuid selleks peab ta vastama töötuskindlustushüvitise maksmise tingimustele. Kui aga isik on juba töötukassas arvel ning seejärel loob oma ettevõtte ja saab juhatuse liikmeks, siis sel hetkel katkeb töötuna arvelolek ning ka töötuskindlustushüvitis.

Lisaks tasub meeles pidada, et kui isikul on ettevõtluskonto (äriühing ei saa ettevõttluskontot avada), siis ei saa teda töötuna registreerida kuna ettevõtluskonto on eraisikule mõeldud bürokraatiavaba ja soodne võimalus tegutseda ettevõtjana. Sellest tulenevalt kui klient avab töötuna arveloleku ajal ettevõtluskonto, siis lõpetatakse töötuna arvelolek.

Kasulikud lingid: 

Büroode asukohad ja kontaktid leiate: https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused 

Töötuskindlustushüvitis: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tootuskindlustushuvitis 

Keda ei võta töötuna arvele: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toootsingud/tootuna-registreerimine

en_GBEnglish