Purgato

Tööleping, töövõtuleping või käsundusleping – millist valida?

Tööleping, töövõtuleping või käsundusleping – millist valida?

Tööleping, töövõtuleping või käsundusleping – millist valida? Tööle kandideerides puutume kokku eri liiki lepingutega – nendeks võivad olla nii tööleping, käsundusleping kui ka töövõtuleping. Olenemata sellest, kas oled töötaja või tööandja, tasub nende lepingute sarnasused ja erinevused endale selgeks teha.Tasub tähele panna, et need kolm peamist lepinguliiki on sama eesmärgiga – see tähendab, et üks […]

Kapitalirent ja kasutusrent

Kapitalirent ja kasutusrent

Kapitalirent ja kasutusrent Kapitalirent ja kasutusrent – mis vahe neil on? Mõisted kasutusrent ja kapitalirent tulevad päevakorda siis, kui oled otsustanud mingisugust vara liisida. Enne otsuse tegemist, millist rendilepingut valida, oleks kasulik endale selgeks teha nende erinevus. Lisaks on oluline teada, kuidas vastavat rendilepingut raamatupidamises kajastada. Kasutusrent Kasutusrent on mõistlik valida siis, kui sa ei […]

Muudatused õigusaktides 2023. aastal

Muudatused õigusaktides 2023. aastal

Muudatused õigusaktides 2023. aastal Igal aastal esineb muudatusi seadusandluses ja õigusaktides ning kuna arvestusvaldkond nõuab täpsust, põhjalikkust ning muutustega kursis olemist, siis on raamatupidajate, finantsjuhtide ja ettevõtte juhtide jaoks oluline uuele aastale vastu minnes omada ülevaadet viimastest muudatustest ja saabuvatest uuendustest. Järgnevalt vaatamegi, millised seadusemuudatused jõustuvad 2023. aastal. 1) Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 500 eurolt 654 […]

KINNISASJA KÄIBEMAKSUGA MAKSUSTAMINE JA SELLE KEERUKUSED

KINNISASJA KÄIBEMAKSUGA MAKSUSTAMINE JA SELLE KEERUKUSED Kinnisvara raamatupidamine on küllaltki keeruline ning seal on omad kindlad reeglid ja erisused, mida tuleb arvesse võtta. Väga palju on olnud olukordi kus üks pool ei tea, mida ta teeb ja seetõttu tekib palju vigu, tagantjärgi maksukohustusi või üldse olukord kus müüja küll maksab käibemaksu aga ostja ei saa […]

Enamlevinud maksusoodustustest, mille abil oma töötajaid motiveerida

Nimekiri enamlevinud maksusoodustustest, mille abil oma töötajaid motiveerida Kui Tööandja jaoks on oluline Töötajale pakutav töökeskkond ja töö tulemuslikkus, siis Töötaja jaoks on siiski kõige olulisem töö eest saadav tasu.  Paljud Tööandjad ei tea, et lisaks meeldiva töökeskkonna pakkumisele ja heale töötasule saab Töötajat motiveerida ka muudmoodi. Näiteks on võimalik Tööandjal pakkuda motivatsioonipaketti, millest on […]

Töölepingu seaduse muudatused alates 01.08.2022

Töölepingu seaduse muudatused alates 01.08.2022 Alates 1. Augustist 2022 jõustuvad töölepingu seaduse muudatused. Sellest tulenevalt tuleb anda Töötajale varasemast rohkem teavet oma õiguste kohta. Järgnevalt vaatamegi, millised need muudatused on: KATSEAEG: Varem tuli Tööandjal Töötajat teavitada katseajast kirjalikult vaid sellisel juhul, kui katseaja pikkus oli lühem kui neli kuud, siis edaspidi tuleb Töötajat teavitada katseaja […]

Ettevõtte sõiduauto maksustamine ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis

Ettevõtte sõiduauto maksustamine ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis Ettevõtte kasutusse võetava auto puhul on kõige olulisem teha kindlaks kas tegemist on N või M kategooria autoga ning seejärel, et kas tegemist on 100% ettevõtte sõiduautoga või kasutatakse autot lisaks töösõitudele ka erasõitudeks.  Järgnevalt vaatamegi, millised reeglid kehtivad M kategooria sõiduauto puhul kui seda kasutatakse 100% […]

Töötaja puhkus

Töötaja puhkus. Puhkuse pikkus täistööaja korral Igal töötajal on õigus iga-aastasele põhipuhkusele. Töölepingus seaduse §55 kohaselt on töötaja iga-aastane puhkus 28 kalendripäeva (põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti. Kalendripäev tähendab kõiki päevi esmaspäevast – pühapäevani. Siinkohal on oluline märkida, et põhipuhkuse hulka ei arvata rahvuspüha […]

Vanemahüvitise süsteem alates 01.aprillist 2022

Vanemahüvitise süsteem alates 01. 04. 2022 Alates 1. Aprillist 2022, mil töölepingu seaduses muutub lapsepuhkuse võtmise süsteem, tekib kõigil lapsevanematel õigus saada kümme tööpäeva tasustatud lapsepuhkust iga alla 14-aastase lapse kohta. Siinkohal on oluline silmas pidada, et kümme tööpäeva pole iga-aastane lisapuhkus, vaid ühekordne puhkus alates vanemahüvitise lõpust kuni lapse 14-aastaseks saamiseni. Kümme päeva iga […]

Olulised seadusemuudatused 2022. Aastal

Olulised seadusemuudatused 2022. Aastal Arvestusvaldkond nõuab täpsust, põhjalikkust ning muutustega kursis olemist ning just seetõttu on raamatupidajate, finantsjuhtide ja ettevõtte juhtide jaoks oluline uuele aastale vastu minnes omada ülevaadet viimastest muudatustest ja saabuvatest uuendustest. Käibemaksuseaduse muudatus: Esimesel jaanuaril 2022 jõustub käibemaksuseaduse (KMS) muudatus, mille alusel on maksukohustuslasel edaspidi (teatud eelduste täitmisel) õigus vähendada oma maksukohustust, […]

en_GBEnglish