Purgato

Omakapitali miinimumnõue ja meetmed omakapitali taastamiseks

Omakapitali miinimumnõue ja meetmed omakapitali taastamiseks Omakapital ehk netovara on jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades pärast tema kõigi kohustiste mahaarvamist. Äriühingu omakapitali moodustavad omanike investeeritud kapital (osakapital), kasutamata kasumi jääk ja reservkapital. Negatiivne omakapital ehk negatiivne netovara tähendab seda, et ettevõttel puuduvad vahendid kõikide kohustuste täitmiseks s.t ettevõtte kohustused on suuremad kui on vara.  Omakapitali nõue Varem […]

Maksumuudatused 2024-2025

Maksumuudatused 2024-2025 Palju on juttu olnud maksumuudatustest, mis meid ees ootavad 2024. ja 2025. aastal. Muudatuste raames kaotatakse mitmed maksusoodustused, tõstetakse tulu- ja käibemaksumäära, ning asendatakse regresseeruv maksuvaba tulu ühtse maksuvaba tuluga. Teeme põgusa ülevaate tulevastest muudatustest. Käibemaksu muudatused Üldine maksumäär on 22% (enne 20%) maksustatavast väärtusest, alates 01.01.2024 Majutus koos hommikusöögiga – 13% (enne […]

Preemiate maksustamine – mitte rahalised preemiad ja rahalised

Preemiate maksustamine – mitte rahalised ja rahalised preemiad Ettevõtted premeerivad oma töötajaid tulemuslikuma töö tegemise motiveerimiseks. Premeerimise võimalusi on erinevaid, alustades nii heast sõnast ning lõpetades lisatasu maksmisega. Selline pigem psühholoogilist liiki preemia (asutusesisene aukiri, karjäärivõimaluste pakkumine, tunnustus heade tulemuste eest) loomulikult maksustamisele ei kuulu. Küll aga tuleb maksuküsimused läbi kaaluda varaliste preemiate puhul. Mitte-rahalised […]

etEstonian